• Muzea
  • Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského 1. LF UK

Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského 1. LF UK

Budova děkanátu 1. lékařské fakulty UK v sobě skrývá jeden unikát – Stomatologické muzeum profesora Jana Jesenského, jehož škála exponátů včetně velké komparativně anatomické sbírky chrupu a lebek jsou světově unikátní. V současnosti slouží muzeum především k vědeckým a studijním účelům, veřejnosti je přístupné pouze výjimečně.


U zrodu muzea stál počátkem 20. století významný český lékař prof. MUDr. Jan Jesenský (1870–1947), který za svůj život nashromáždil velké množství stomatologického studijního materiálu. Časem k němu přibylo i několik lebek vybraných k výzkumným účelům ze Sedlecké kostnice či embryologické a histologické preparáty zubů a orofaciálních tkání. Tato sbírka byla poprvé veřejnosti představena v roce 1906 v nově zřízeném zubním ambulatoriu ve Viničné ulici.


➤ O muzeum v současné době pečuje MUDr. Zdeněk Hrubý, navazuje tak na společnou práci s prof. MUDr. Jiřím Mazánkem, DrSc., (1943–2017).

Otevírací doba

Expozice nyní slouží především odborníkům k vědeckým účelům a k výuce studentů, kteří zde nacházejí poučení o vzniku a vývoji zubního lékařství a stomatologie. Laické veřejnosti s aktivním zájmem o zubní lékařství či uchazečům o studium na lékařské fakultě se muzeum zpřístupňuje výjimečně (např. během Dne otevřených dveří 1. LF UK a Muzejní noci).Poslední změna: 30. leden 2023 16:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám