• Muzea
  • Mineralogické muzeum Přírodovědecké fakulty UK

Mineralogické muzeum Přírodovědecké fakulty UK

V roce 1775 byl při tehdejší Universitě Karlo-Ferdinandově založen c. k. kabinet přírodnin, nazývaný Museum naturae Pragense. Dnes obsahuje jeho inventář více než 22 000 položek. Muzeum najdete ve dvou místnostech v prvním patře budovy geologických a geografických oborů Albertov 6, Praha 2. Až na dílčí úpravy je expozice stále udržována v původním, esteticky mimořádně vydařeném uspořádání, takže má, vedle neobyčejné výukové a vědecké hodnoty, i značnou hodnotu historickou.Kromě systematické sbírky minerálů tu na vás čeká i kolekce syntetických krystalů a 272 tektitů (převážně vltavínů). Součástí sbírek je i tzv. studentská sbírka, sloužící k demonstraci minerálů při výuce mineralogie.

Otevírací doba:

Mineralogické muzeum PřF UK je přístupné nejen studentům geologických oborů fakulty, ale také ostatní odborné i laické veřejnosti. Návštěvu je však třeba předem konzultovat, protože není v našich silách zajistit pevné dodržování návštěvních hodin.


Kontakt:

Mineralogické muzeum PřF UK

Albertov 6 (budova geologických a geografických oborů v prvním patře vlevo od vstupního schodiště)

128 43 Praha 2


Objednávání prohlídky muzea:


Mgr. Ilona Horychová


sekretariát geologické sekce

telefon: 22195 1430

e-mail:


Poslední změna: 26. srpen 2020 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám