• Muzea
  • Muzeum normální a srovnávací anatomie 1. LF UK

Muzeum normální a srovnávací anatomie 1. LF UK

V muzeu Anatomického ústavu jsou uchovávány preparáty, které slouží ke studiu normální anatomie člověka a preparáty z oblasti srovnávací anatomie obratlovců, které umožňují poznávání jejich stavby a jejich podobnosti s anatomií člověka. Přispívají tak k pochopení zákonitostí evoluce člověka jako biologického druhu.Základ sbírky tvoří kolekce anatomických preparátů, která vznikla už v polovině 18. století. Každá generace anatomů ji systematicky doplňuje. Nejstarší část představují preparáty cév tenkého střeva, které zhotovil Jiří Procháska (1749–1820), najdeme zde ale také třeba preparáty Purkyňovy nebo Hyrtlovy. V muzeu se nachází více jak 4 000 exponátů.


Otevírací doba:

Muzeum slouží především posluchačům lékařských a přírodovědeckých fakult, a také vědeckým účelům. Je přístupné i odborné veřejnosti po předchozí domluvě v sekretariátě ústavu ( tel. 224 965 780).

Kontakt:

Muzeum normální a srovnávací anatomie  

1. lékařská fakulta UK

Anatomický ústav 

U Nemocnice 3

Praha 2


Telefon: 224 965 780 (Ing. Michaela Banszelová - sekretářka)

E-mail:

www: muzeumPoslední změna: 27. leden 2016 13:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám