Expozice UK

Křížová chodba Karolina slouží jako prostor určený pro výstavy. Významným organizátorem výstav je i přímo sama univerzita, která připravuje tematicky zaměřené výstavy věnované významným výročím spojeným s akademickou obcí.

V prostorách gotického sklepení Karolina je přístupná stálá expozice věnovaná dějinám Univerzity Karlovy.

Dějiny umění ve smyčkách doby

100 let Ústavu pro dějiny umění FF UK


Cílem výstavy, realizované u příležitosti stého výročí založení Ústavu pro dějiny umění, je představit osudy dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy od poloviny 19. století do současnosti. Osou expozice jsou dějiny oboru, avšak tyto jsou důsledně zasazovány do kontextu doby s tím, že výstavně jsou akcentována témata, v nichž obor ovlivnil celospolečenské dění nebo byl naopak situací radikálně ovlivněn. Výstava sleduje proměny oboru dějin umění od založení v polovině 19. století přes složité utváření v jeho druhé polovině, období rozkvětu v meziválečném období, válečný útlum, doplněný osudy německé katedry dějin umění, euforickou poválečnou dobu a následný pád do stalinské temnoty, rozkvět 60. let a normalizační útlum až po obnovu ústavu po roce 1989.Otevírací doba

Denně od 22.1.2020 – 23.2.2020, 10:00 - 18:00, Ovocný trh 3, Praha 1.


Vstupné

Vstup zdarma.
Stálá expozice historie Univerzity Karlovy

Stálou expozici věnovanou dějinám Univerzity Karlovy najdete v gotickém sklepení historického Karolina. Historii Univerzity Karlovy popisuje tato výstava v pěti tematických blocích: Pražské obecné učení, Utrakvistická univerzita, Karlo-Ferdinandova univerzita, Cesta k české univerzitě, Univerzita Karlova. Nechybí ani významné osobnosti naší nejstarší univerzity, ani připomínka jejího společenského, kulturního a politického významu. 


Vedle mnoha skutečně unikátních exponátů zde nechybí ani tzv. kapitulní exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané v roce 1348 Karlem IV. pro pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století zobrazující Karla IV. předávajícího zakládací listinu univerzity pod ochranu sv. Václava, které se stalo logem i současné Univerzity Karlovy v Praze.


Mimořádně významným exponátem je notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského z roku 1409, pozoruhodná je kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století. Mezi další, jedinečné exponáty se řadí tzv. unijní dekret císaře Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita a řetěz s medailí univerzitního hodnostáře ze 17. století. Z první poloviny 18. století pocházejí významné univerzitní sakrální památky, pacifikál sv. Kosmy a sv. Damiána, patronů lékařské fakulty, ostatkový kříž s ostatky sv. Jana Nepomuckého a kalich z kaple umístěné v arkýři Karolina. 


Vystavený je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883 (původně žezlo rektora české Karlo-Ferdinandovy univerzity), soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty v bojích v roce 1848 i diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.


Výstavu pak uzavírá zcela ojedinělý exponát – posmrtná maska studenta Univerzity Karlovy Jana Palacha zhotovená sochařem Olbramem Zoubkem v roce 1969.


Otevírací doba


Otevírací doba denně od 10:00-18:00 hod. pouze v době pořádání výstav. Pokud výstavy neprobíhají je vstup o víkendech ze Železné ulice od 10:00-18:00 hod.

Vstupné


Vstupné na expozici UK je dobrovolné (bez průvodce).


Prohlídku s průvodcem vždy poslední středu v měsíci je nutné domluvit e-mailem , vstupné činí 30,- Kč/student, 50,- Kč/dospělý.Kontakt:

Expozice UK

Ovocný trh 3/5 

116 36 Praha 1


Telefon: 224 491 388

Exkurze: Mgr. Markéta Sedlmayerová

E-mail: marketa.sedlmayerova@ruk.cuni.cz
Poslední změna: 20. leden 2020 11:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám