Expozice UK

Křížová chodba Karolina slouží jako prostor určený pro výstavy. Významným organizátorem výstav je i přímo sama univerzita, která připravuje tematicky zaměřené výstavy věnované významným výročím spojeným s akademickou obcí.

V prostorách gotického sklepení Karolina je přístupná stálá expozice věnovaná dějinám Univerzity Karlovy.


Václav IV.

Král na rozhraní věků

600 let od úmrtí římského a českého krále

Výstavní projekt připomíná 600 let od úmrtí českého a římského krále Václava IV. Expozice bude instalována v prostorách Křížové chodby Karolina, tedy v historické budově, kterou Václav v roce 1383 daroval pražskému vysokému učení. Výstava představí období vlády Václava IV. v kulturně historickém kontextu a bude určena široké veřejnosti, zejména pak segmentu středních škol, pro něž budou připraveny pracovní projekty spjaté s výstavou.

Koncept přinese především pohled do epochy, v níž Václav IV. žil, její kulturní vrcholy i politické pády. Představí stěžejní události a osobnosti tehdejšího veřejného života a bude prezentovat to nejlepší z výtvarného umění této doby. Právě umění ve všech svých podobách dosáhlo za dlouhé vlády Václava IV. té nejvyšší kvality.

Součástí výstavy bude interaktivní aplikace, která bude cílit na děti školního věku a jejich rodiny, a také pracovní projekt sloužící jako soutěž pro střední školy.Náš listopad 89

Fotografická výstava Náš listopad 89 je ojedinělou snahou o reflexi listopadových událostí roku 1989 a třiceti let svobody očima široké veřejnosti. Svůj názor, dojmy a pocity ze Sametové revoluce a jejího odkazu tu vyjádřili prostřednictvím fotografií lidé z celé republiky. Poskytli je na základě veřejné výzvy, kterou Univerzita Karlova oslovila veřejnost prostřednictvím celostátních deníků, webových stránek i sociálních sítí.

Každá z fotografií odhaluje osobitý pohled na revoluční dění i období demokracie.

Počet vybraných fotografií má symbolické konotace. Třicet fotografií připomíná tři desetiletí svobody.

Sedmnáct snímků poukazuje jak na datum 17. listopadu, tak i na počet fakult naší almae matris a pochází od pamětníků událostí z fakult. Dalších šest je od osobností, které studovaly či působily na naší univerzitě, či významných protagonistů 17.listopadu.

Ambasadory výstavy jsou prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., signatář Charty 77, filosof, alumus Fakulty humanitních studií UK a PhDr. Jana Hybášková, diplomatka, členka stávkového výboru Filozofické fakulty UK, alumus Filozofické fakulty UK.


Otevírací doba

Václav IV. - 19.9.2019 - 15.12.2019, 10:00 - 18:00

Náš listopad 89 - 15.11.2019 - 15.12.2019, 10:00 - 18:00

Vstupné

Vstup zdarma.Stálá expozice historie Univerzity Karlovy

Stálou expozici věnovanou dějinám Univerzity Karlovy najdete v gotickém sklepení historického Karolina. Historii Univerzity Karlovy popisuje tato výstava v pěti tematických blocích: Pražské obecné učení, Utrakvistická univerzita, Karlo-Ferdinandova univerzita, Cesta k české univerzitě, Univerzita Karlova. Nechybí ani významné osobnosti naší nejstarší univerzity, ani připomínka jejího společenského, kulturního a politického významu. 


Vedle mnoha skutečně unikátních exponátů zde nechybí ani tzv. kapitulní exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané v roce 1348 Karlem IV. pro pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století zobrazující Karla IV. předávajícího zakládací listinu univerzity pod ochranu sv. Václava, které se stalo logem i současné Univerzity Karlovy v Praze.


Mimořádně významným exponátem je notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského z roku 1409, pozoruhodná je kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století. Mezi další, jedinečné exponáty se řadí tzv. unijní dekret císaře Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita a řetěz s medailí univerzitního hodnostáře ze 17. století. Z první poloviny 18. století pocházejí významné univerzitní sakrální památky, pacifikál sv. Kosmy a sv. Damiána, patronů lékařské fakulty, ostatkový kříž s ostatky sv. Jana Nepomuckého a kalich z kaple umístěné v arkýři Karolina. 


Vystavený je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883 (původně žezlo rektora české Karlo-Ferdinandovy univerzity), soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty v bojích v roce 1848 i diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.


Výstavu pak uzavírá zcela ojedinělý exponát – posmrtná maska studenta Univerzity Karlovy Jana Palacha zhotovená sochařem Olbramem Zoubkem v roce 1969.


Otevírací doba

Expozice je otevřena denně do 15.12.2019, 10:00 - 18:00.

Od 16.12.2019 - 3.1.2020 bude expozice uzavřena.


Otevírací doba denně od 10:00-18:00 hod. pouze v době pořádání výstav. Pokud výstavy neprobíhají je vstup o víkendech ze Železné ulice od 10:00-18:00 hod.

Vstupné


Vstupné na expozici UK je dobrovolné (bez průvodce).


Prohlídku s průvodcem vždy poslední středu v měsíci je nutné domluvit e-mailem , vstupné činí 30,- Kč/student, 50,- Kč/dospělý.Kontakt:

Expozice UK

Ovocný trh 3/5 

116 36 Praha 1


Telefon: 224 491 388

Exkurze: Mgr. Markéta Sedlmayerová

E-mail: marketa.sedlmayerova@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 6. listopad 2019 13:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám