Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK

Mapová sbírka je univerzitní sbírkou pro vědu, výzkum a výuku. Slouží akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Karlovy, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. Jen v elektronickém katalogu je 57 862 dokumentů. Mapy digitalizované z projektu TEMAP jsou dostupné z Digitálního univerzitního repozitáře.Sbírka obsahuje podle poslední revize z roku 1980 kolem 130 000 map, 2000 atlasů a 80 globů. Přibližně polovinu této sbírky tvoří staré tisky. Svým rozsahem i obsahem je unikátní univerzitní sbírkou v celé Střední Evropě. Podobné univerzitní sbírky se nacházejí až v Paříži nebo v Oslu. Obsahuje nejvýznamnější díla významných kartografů domácích, např. Klaudyána, Crigingera, Aretina, Podolského, Komenského, Hollara, Vogta, Müllera, Helwiga. Sbírka má též cenné globy od 17. století. Nejstarší datovaná díla pocházejí z 16. století. Díky projektu TEMAP (2011-2015) získala sbírka finanční prostředky na zaměstnance pro odbornou katalogizaci a digitalizaci. Zároveň probíhá revize, čištění, balení, stěhování a přesignování fondu.Otevírací doba:

Úterý a čtvrtek: 

pro badatele: 10:00-12:00 hod. a 13:00-15:00 hod. (tichý režim)

Středa: 

10:00-17:00 hod.: exkurze (jednotlivci, skupiny - ohlášené), bližší informace zde

Kromě: prázdnin (1. července-31. srpna), konce roku (15.-31. prosince) a státních svátků

Vstupné:

Exkurze v Mapové sbírce:

70 Kč – individuální prohlídka - dospělý

40 Kč – individuální prohlídka – důchodci, děti (6-15 let)

Zdarma – individuální prohlídka – děti do 5ti let, držitelé ZTP průkazů zdarma

Zdarma – individuální prohlídka – studenti a zaměstnanci PřF UK

Skupinová prohlídka s komentářem (10-15 osob), nutné předem ohlásit 50 Kč/osoba


Kontakt:

Mapová sbírka PřF UK                                    

Albertov 6

Praha 2


Telefon: 221 951 590

E-mail: 

www: www.mapovasbirka.cz


 


Poslední změna: 28. leden 2016 16:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám