• Aktuality

Aktuality

Aktuální informace k testování zaměstnanců a vstupu na UK

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR nebudou od 17. března 2021 vpuštěni na svá pracoviště zaměstnanci bez předložení potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Z tohoto důvodu Univerzita Karlova zahajuje rozsáhlé testování svých zaměstnanců.

15. června 2021


Sdělení UK pro studenty, uchazeče a zaměstnance v souvislosti s covid-19

Rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se Vašeho studia. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

14. června 2021


Vyjádření Asociace výzkumných univerzit ke snížení rozpočtu

Významné vědecké instituce jsou toho názoru, že i ve světle stále probíhající koronavirové krize nelze dopustit, aby česká věda a výzkum byly pro příští léta oslabeny, a to i vzhledem k tomu, že Evropská unie a další významné státy světa se ve svých rozvahách a ve svých strategiích ubírají právě opačným směrem k posílení role vědy, výzkumu inovací.

9. června 2021


Coimbra konference běží online, tématem je udržitelnost

Výroční konferenci univerzitní skupiny Coimbra, jež zahrnuje 41 univerzit ze 23 zemí, letos hostí Univerzita Karlova. A kvůli pandemii ještě v online variantě. „Již nyní víme, že mobilita studentů už nebude stejná,“ říká předseda uskupení Ludovic Thilly.

18. června 2021


UK zve na konference o kyberbezpečnosti a distančním vzdělávání

Zveme vás na setkání Kyberfestival 2021 a Konference k distančnímu vzdělávání 2021, které pořádá Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium (SSPŠ) a Univerzita Karlova. Cílem obou setkání je společná diskuze ředitelů, učitelů a studentů středních škol.

16. června 2021


Velvyslankyně Marie Chatardová: Bez vzdělání nelze chudobu vymýtit

Univerzita Karlova hostí konferenci Coimbra Group 2021, sdružující významné evropské univerzity. Vystoupí na ní i Marie Chatardová, česká velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při OSN. Čtyřdenní jednání proběhne kvůli pandemii online.

16. června 2021


Příměstské tábory Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova připravila sérii letních příměstských táborů pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Čeká na ně pestrý program např: Cesta kolem světa, Olympijské hry, Příroda kolem nás nebo Putování vesmírem. Obsah táborů připravily fakulty UK.

15. června 2021


Probíhá dotazníkové šetření Analýza správy výzkumných dat na UK

Se založením Centra pro podporu open science v roce 2020 se na Univerzitě Karlově začala rozvíjet agenda správy výzkumných dat, agenda, které se dostává stále větší pozornosti zejména mezi poskytovateli financí pro vědu a výzkum. Aby Univerzita mohla kvalitně rozvíjet infrastrukturu a služby související s managementem dat, obzvláště s přihlédnutím k oborovým specifikům, je třeba zmapovat aktuální praxi a potřeby vědců v oblasti správy výzkumných dat. 

15. června 2021


Bibliometrická informační opora hodnocení vědy na UK

Univerzita Karlova zveřejňuje rozsáhlý a unikátní dokument Bibliometric support for Evaluation of Research at Charles University 2014-2018. Ten představoval důležitou informační oporu nedávno dokončeného hodnocení vědy na UK. Věříme, že zveřejnění dokumentu uvítá akademická i širší veřejnost, a že inspiruje i další výzkumné organizace.

14. června 2021


Univerzita Karlova zve na výroční konferenci Coimbra Group 2021

Konference se bude věnovat vzdělávání, výzkumu, inovacím a role univerzit ve společnosti, formulovaným v cílech trvale udržitelného rozvoje OSN. Hovořit se bude o postavení a působení univerzit v prostředí tzv. víceúrovňové správy (multi-level governance) a také o teoretickém rámci víceúrovňové správy (mezinárodní, evropská, národní a místní úroveň) aplikovaném na poli vzdělávání a výzkumu.

14. června 2021
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám